Frågor om dopet – så går det till med dop

Dopet är en högtid och en gåva. Det kostar ingenting oavsett vilken församling barnet döps i. Men det finns några praktiska saker som är bra att känna till dopet.

Dopsamtal
Inför dopet träffar föräldrarna prästen för att prata om vad dopet är och innebär. Då brukar man även gå igenom dopgudstjänsten. välja psalmer tillsammans och komma överens om vem som gör vad under gudstjänsten.

Faddrar
Till fadder ber föräldrarna ofta någon de vill ska spela en speciell roll i sitt barns liv. Och tvärtom. Det är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är gudmor/gudfar. Att vara fadder innebär kanske att man känner lite extra ansvar för sitt ”gudbarn”, att finnas till, stödja och hjälpa – även i de stunder när ingen annan har möjlighet att göra det. det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga. Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska en fadder ”vara döpt och villig att dela barnets kristna uppfostran”.

Medlemskap
Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i kyrkan. Dopet är den vanligaste vägen in i Svenska kyrkan. Föräldrar eller annan vårdnadshavare kan också meddela att de vill att deras barn ska vara medlemmar i kyrkan, barnet får då senare erbjudandet att döpas.

Omdop
Svenska kyrkan erkänner alla andra kristna samfunds dop. Dopet gäller en gång för alla, och görs därför aldrig om.

Vuxendop
Ofta förknippas dopet med det nyfödda barnet, men Svenska kyrkan är den kyrka i Sverige som döper flest vuxna. Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som föreberedelse inför dopet.

Dop i krissituation, nöddop
Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och det kan finnas en osäkerhet kring om barnet ska överleva eller inte. I en sådan situation har var och en som själv är döpt rätt att döpa barnet. Det kallas nöddop och går till så att den som döper begjuter barnet med vatten tre gånger och säger:
” Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.”

Doppsalmer på CD
S:t Görans församling i Stockholm har producerat en CD med doppsalmer, vissa traditionellt framförda, andra i lite ovanliga arrangemang. De framförs av församlingens körer samt solister och instrumentalister.
CD-skivan kostar 50 kronor och beställs på tfn 08 – 545 709 50.