Så mycket säger våra namn om vem vi blir

Våra namn påverkar vår identitet och vad folk tycker om oss. Det säger även en del om vad våra föräldrar har för förhoppningar om vad vi ska göra om vem vi ska bli i livet. Det visar en ny svensk undersökning från högskolan Halmstad.

Undersökningen inleddes 2011 då Emilia Aldrin, universitetslektor i svenska språk vid högskolan i Halmstad, studerade hur 600 nyblivna föräldrar diskuterade kring valet av sina barns namn och det visade sig att det sällan var ett enkelt val.

– Namnvalet är en invecklad process och det är många aspekter som ska kokas ner i ett enda namn. Framträdande funderingar var om namnet skulle vara vanligt eller ovanligt, svenskt eller internationellt, gammalt eller modernt, att det skulle ge positiva associationer och att det inte skulle kunna ge upphov till öknamn, säger hon.

Mammans ålder och utbildning påverkar valet av barnets namn.

I sin undersökning utgick Emilia från mödrarna och studerade deras ålder samt utbildningsnivå. Resultatet visade att de som var yngre än 30 år som hade inte hade någon universitetsutbildning, alternativt en kort sådan, var mer kreativa när det kom till namnval än de över 30 år som hade en längre utbildning. För de mammorna var det viktigaste att namnet hade karaktär och stack ut, vilket skulle passa bra om barnet vill bli artist eller författare. För de äldre mammorna med längre utbildning var det viktigaste att välja ett internationellt gångbart namn, inte minst för att underlätta en eventuell framtida internationell karriär. Föräldrars förväntningar avgör mycket vid namngivning, enligt namnforskningen.

– Det finns inte ett automatiskt samband mellan namn och till exempel yrke, men samtidigt påverkas vi av namnet eftersom vi blir bemötta utifrån det, säger Emilia Aldrin.