wiki

Rigund

Populäritet idag: Oförändrad trend oförändrad
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 1
Antal män med namnet i Sverige: 0
Hur många heter Rigund + sök på alla andra namn
  • Betydelse
  • Redigera betydelse
Det finns två tolkningar av detta namn. Den ena är att "Rigund" är:
ett kvinnonamn av germanskt ursprung sammansatt av urgermanskans "rigz" och "gunthaz"(krig/krigare). Förledet rigz ("rigr" i fornnordisk form), hade av Snorre Sturlasson (Snorri Sturluson) antagits vara ett tillnamn för Asaguden Heimdall. Emellertid, har samtida forskning i nordisk mytologi visat att Snorres antagande var felaktigt, och rigr i själva verket var ett tillnamn för Oden (se exempelvis Rudolf Simeks "Lexikon der germanischen Mythologie"). Således kan namnet Rigund tolkas som "Odens krigare" och därför med stor sannolikhet ett valkyrienamn.
En annan tolkning av Rigund är att namnet är sammansatt av urgermanskans "rik(a)z"(härskare) och "gunthaz"(krigare). I så fall, kan namnet tolkas som "härskarkrigare" och eftersom efterledet "gund" är vanligast bland germanska kvinnonamn, så kan även denna tolkning kopplas till valkyrior/sköldmöerna.
Bland germaner har namnet burits under 500-talet av den Frankiska princessan Rigunth som var dotter till Frankernas konung Hilpirik (i latinska källor skriven som "Chilperic" och i de nordiska "Hjalprekr") och hans drottning Fredegunth (Fredegund/Fridegund)
Källa: Albrekting    Uppdaterad: 2017-09-24   
Stämmer inte beskrivningen? Det går enkelt att redigera betydelsen via "redigera" fliken.
Anmäl beskrivningen som felaktig

Bilder på kända Rigund

Här är bilder som besökarna har laddat upp. Tycker du någon Rigund saknas? Ladda upp en bild här »
Det finns inga bilder uppladdade.

Bilder på ännu okända Rigund

Här är bilder som besökarna har laddat upp. Tycker du någon Rigund saknas? Ladda upp en bild här »
Det finns inga bilder uppladdade.

Bilder på nyfödda Rigund

Här är bilder som besökarna har laddat upp. Tycker du någon Rigund saknas? Ladda upp en bild här »
Det finns inga bilder uppladdade.

Bildgalleri - Senast uppladdade bilderna

Du som besökare kan ladda upp bilder på dina favoritpersoner för respektive namn. Var med och bidra till att få sajten så komplett som möjligt. För att ladda upp en bild så söker du fram namnet med vår sökfunktion och använder bilduppladdningsformuläret. Till namnsök »

Namngenerator

Vad ska barnet heta? Detta är en namnslumpgenerator som föreslår namn utifrån vad föräldrarna heter.

Matas inga namn in blir svaret helt slumpmässigt.

Förälder 1:
Förälder 2:
Flicka    Pojke   

Namnsdag Juni 19

Svenska Namn - Driftat av Svenska Allt för Föräldrar AB. All Rights Reserved 2018. Kontakta oss - Om cookies